Overlijden Maria Rochtus

15-02-2018 - We melden met droefenis het overlijden van Maria Rochtus, schoonmoeder van lid Geert Tersago.  De plechtige uitvaartliturgie heeft plaats in de Sint-Pieterskerk te Puurs op VRIJDAG 16 FEBRUARI 2018 om 10h00.  Samenkomst en laatste groet in de kerk vanaf 9h30.  Aansluitend wordt de asurne begraven in een urnengraf op de begraafplaats van Puurs.

Namens de club, het bestuur en zijn leden wensen we de families van Geert Tersago en Ivette Vromman veel sterkte.